Trạm cấp nước Vũng Rô - Huyện Đông Hòa


Trạm Cấp nước Vũng Rô

ĐC: khu vực Cảng Vũng Rô, xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà

ĐT: 0257.3511664

- Công suất thiết kế : 200m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 200m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 01 kg/cm2 (tương dương với 10 m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học,....trên địa bàn khu vực Cảng Vũng Rô- xã Hòa Xuân Nam-huyện Đông Hòa.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 256 khách hàng (Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 99,5%).

Tuyến ống dịch vụ

Tin bài khác