Chi nhánh dịch vụ và xây lắp

1./ Các dịch vụ thực hiện của Chi nhánh dịch vụ và xây lắp

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước.Thiết kế các công trình cấp,thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước.Khoan,thăm dò,điều tra khảo sát nguồn nước ngầm phục vụ cho các công trình cấp nước;Quy hoạch,lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra tư vấn đấu thầu và giám sát thi công các dự án, các công trình cấp thoát nước.

7110

2

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâuChi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cát, sỏi lọc nước

2399

3

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.

4663

4

Thoát nước và xử lý nước thải

Chi tiết: Hoạt động vệ sinh môi trường (Dịch vụ thoát nước đô thị)

3700

5

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Chi tiết: Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm: ống cống, gối đỡ cống, tấm đan.

2395

6

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.

4290

Tin bài khác