Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu

Văn phòng trạm Cấp nước Đông Bắc Sông Cầu

ĐC: Thôn Thọ Lộc, xã Xuân Bình, Tx Sông Cầu

ĐT: 0257.3699509


- Công suất thiết kế : 900m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm Cấp II, công suất 900m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.  
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5 kg/cm2 (tương dương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học,....trên địa bàn các xã : Xuân Bình, Xuân Lộc và Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu-huyện Sông Cầu.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2013: 1.527 khách hàng (Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 90%).

Tin bài khác