TIN TỨC

Thông báo tạm dừng cung cấp nước

Thông báo tạm dừng cung cấp nước

Thông báo tạm dừng cung cấp nước để đấu nối cấp nước phục vụ Công trình: Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các khu dân cư khu vực thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa

Chi tiết...