Nhà máy nước TT Phú Hòa, Huyện Phú Hòa


Nhà máy nước TT Phú Hoà

ĐC: TT Phú Hoà, huyện Phú Hoà

Khu xử lý

ĐT: 0257.2212041

Văn phòng làm việc

ĐT: 0257.2211481

Trạm bơm

ĐT: 0257.2220378


- Công suất thiết kế : 2.000m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả Sông Ba.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 2.000m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và hất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5 kg/cm2 (tương dương với 5 m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....trên địa bàn thị trấn Phú Hòa và các xã lân cận thị trấn : Hòa Định Đông, Hòa Định Tây và Hòa Quang Bắc-huyện Phú Hòa.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 182 khách hàng(Đạt tỷ lệ cấp nước máy trong vùng phục vụ : 60%).

Bể lắng lọc

TỦ điện

Máy biến tần

Tin bài khác