Công đoàn

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ngày 14/4/2016, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Sở Lao động-TBXH tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho Cán bộ- Công nhân viên Công ty.

Chi tiết...