Nhà máy nước TP. Tuy Hòa


Khu xử lý nước nhà máy nước Tuy Hoà

Điện thoại liên hệ phòng kinh doanh

ĐT: 0257.3827.058

Địa chỉ: 07 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại liên hệ báo hỏng và sửa 

ĐT: 0257.3825.710

Địa chỉ: 229 Lê lợi,TP Tuy Hòa, Phú Yên

- Công suất thiết kế : 28.000 m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh–ADB3).
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả Sông Ba, từ Trạm bơm Cấp I Hòa An và Hòa Thắng.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm Cấp II Bình Ngọc, công suất 28.000 m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5 kg/cm2 (tương dương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....trên địa bàn 16 xã phường nội Thành phố Tuy Hòa, khu vực Thị trấn Hòa Vinh, các khu dân cư thuộc xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam-Huyện Đông Hòa, Khu Công nghiệp An Phú và Khu Công nghiệp Hòa Hiệp-Huyện Đông Hòa.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 22.971 khách hàng(Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 79,5%).

Trong đó:
+ Khu vực Nội thành Tuy Hòa: 20.432 khách hàng.
+ Khu vực Hòa Vinh: 2.031 khách hàng.
+ Khu vực An Phú: 508 khách hàng.


* Trạm cấp nước Hòa Vinh-Huyện Đông Hòa
- Trạm cấp nước Hòa Vinh-Huyện Đông Hòa (sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Tuy Hòa) cung cấp nước cho nhân dân khu vực Thị trấn Hòa Vinh và các khu dân cư tập trung thuộc xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam-Huyện Đông Hòa
- Công suất thiết kế : 4.500 m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo nguồn vốn Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh–ADB3).
- Nguồn nước : sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý của Nhà máy nước Tuy Hòa.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm tăng áp Hòa Vinh, công suất 4.500 m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5 kg/cm2 (tương dương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....khu vực Thị trấn Hòa Vinh và các khu dân cư tập trung thuộc xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam-Huyện Đông Hòa.

 

Tin bài khác