Nhà máy nước TX Sông Cầu


Khu xử lý nước Sông Cầu

ĐC: Khu vực Đập Đá Vải, Tx Sông Cầu

ĐT: 0257.3876358

Văn phòng trạm cấp nước Sông Cầu

ĐC: đường Lê Thành Phương, Tx Sông Cầu

ĐT: 0257.3875358


- Công suất thiết kế : 5.000 m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông thượng lưu Đập Đá Vải.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước (bể lắng lọc tự rửa, công nghệ mới của Thụy Điển) và Trạm bơm Cấp II, công suất 5.000 m3/ngày đêm.
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24 giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5 kg/cm2 (tương đương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....trên địa bàn các phường trung tâm Thị xã Sông Cầu (Xuân Phú, Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Đài) và các xã lân cận thị xã: Xuân Thọ 1, Xuân Lâm và Xuân Phương-Thị xã Sông Cầu.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 5.879 khách hàng (Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 77%).

Tin bài khác