Nhà máy nước TT La Hai, Huyện Đồng Xuân


Văn phòng trạm Cấp nước La Hai

ĐC: Đường số 3, TT La Hai, huyện Đồng Xuân

ĐT: 0257.3872552

- Công suất thiết kế : 3.000m3/ngày đêm (đã thực hiện đầu tư hoàn thành theo Dự án thứ Ba Cấp nước và vệ sinh – ADB3).
- Nguồn nước : Khai thác nước ngầm mạch nông bờ tả sông Kỳ Lộ.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước với công suất 3.000m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5kg/cm2 (tương dương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....trên địa bàn thị trấn La Hai và các xã lân cận thị trấn : Xuân Long, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3 và Xuân Sơn Nam-huyện Đồng Xuân.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 2.982 khách hàng 2.982 khách hàng (Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 66%).

Khư xử lý nước

Tin bài khác