Nhà máy nước TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh


Văn phòng trạm Cấp nước Sông Hinh

ĐC: đường Ngô Quyền, TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

ĐT: 0257.3858445

Khu xử lý nước trạm Cấp nước Sông Hinh

ĐC: xã EABIA, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh

ĐT: 0257.3505002

Liên hệ sửa chữa, giải đáp thắc mắc khách hàng.

Điện thoại bàn: 02573.858445 hoặc Trưởng cụm trạm: 0905.843079

- Công suất thiết kế : 2.000m3/ngày đêm.
- Nguồn nước : Khai thác nước mặt sông Hinh.
- Khu xử lý nước : Nước sạch được cung cấp vào mạng tiêu thụ sau khi qua Khu xử lý nước và Trạm bơm Cấp II, công suất 2.000m3/ngày đêm. .
- Chất lượng nước sạch : Sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và chất lượng nước  đảm bảo  tiêu chuẩn vệ sinh nước đáp ứng theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 
- Chất lượng dịch vụ cấp nước : 24/24giờ, với áp lực cuối nguồn tại các khu vực là 0,5kg/cm2 (tương dương với 5m cột nước).
- Vùng phục vụ cấp nước : Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....trên địa bàn thị trấn Hai Riêng và các xã lân cận thị trấn : Eabia và Eatrol - huyện Sông Hinh.
- Khách hàng đã lắp đặt đến ngày 31/12/2015 : 4.115  khách hàng (Đạt tỷ lệ cấp nước máy đô thị trong vùng phục vụ : 96,9%).

 Máy biến tần

Tin bài khác