Thông tin liên hệ báo hỏng và sửa chữa

1)Điện thoại liên hệ Xí nghiệp Cấp nước số 1

ĐT: 0257.3827.058

Địa chỉ: 229 Lê lợi,TP Tuy Hòa, Phú Yên

2) Xí nghiệp Cấp nước số 02 

      -Sông Cầu:

 ĐT: 0257.3875358

ĐC: đường Lê Thành Phương, Tx Sông Cầu

-Tuy An:

ĐT: 0257.3865601

ĐC: Khu phố Trường Xuân, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

     -Đông Bắc Sông Cầu:

ĐT: 0257.3609509

ĐC: Thôn Thọ Lộc, xã Xuân Bình, Tx Sông Cầu

-La Hai

ĐT: 0257.3872552

ĐC: Đường số 3, TT La Hai, huyện Đồng Xuân

3) Xí nghiệp Cấp nước số 03

       - Sơn Hòa

 ĐT: 0257.2861627

ĐC: đường Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà

      - Sông Hinh

ĐT: 0257.3858445

ĐC: đường Ngô Quyền, TT Hai Riêng, Huyện Sông Hinh