Công đoàn Khối Công nghiệp - Xây dựng thuộc LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

     Sáng ngày 31/3/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 đường Hải Dương, Tp Tuy Hòa) Công đoàn Khối Công nghiệp - Xây dựng thuộc LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Chủ trì hội nghị Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Tham dự hội nghị có Đ/c Trịnh Thị Ngọc Thủy, UV.BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Phú Yên; 14 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch  thuộc Công đoàn Khối Công nghiệp - Xây dựng (CĐCS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần An Hưng, CĐCS Công ty Cổ phần IDP Phú Yên, CĐCS Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, CĐCS Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam, CĐCS Công ty Cổ phần Điều Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng 3/2, CĐCS Công ty Cổ phần In-Thương mại Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Yên, CĐCS Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô, CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên, CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng đường bộ Phú Yên, CĐCS Trung tâm Tư vấn Hội Cầu đường Phú Yên và CĐCS Công ty CP Xi măng Cosevco Phú Yên).

Quang cảnh Hội nghị Công đoàn Khối Công nghiệp - Xây dựng

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần chủ trị hội nghị thông qua Văn bản số 331/LĐLĐ ngày 28/12/2018 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên về việc phát động phong trào thi đua năm 2018, 14 CĐCS thuộc Khối Công nghiệp-Xây dựng đã cam kết:

  1. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ trong Khối thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, Công ty. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  2. Phát huy vai trò của CĐCS trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Tập trung chăm lo đời sống và tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động cụ thể theo đúng chủ đề năm 2018 - “Năm vì lợi ích đoàn viên”; Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất một mô hình thiết thực, hiệu quả chăm lo đến lợi ích của đoàn viên.

Các CĐCS thuộc Khối Công nghiệp-Xây dựng ký kết giao ước thi đua năm 2018

  1. Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị Người Lao động.

Đ/c Trịnh Thị Ngọc Thủy, UV.BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Phú Yên
chụp hình lưu niệm với đại diện các CĐCS thuộc Khối CN-XD

  1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và các phong trào thi đua theo đặc thù của từng đơn vị. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn Phú Yên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
  2. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
  3. Đăng ký tham gia 01 Công trình “Mái ấm công đoàn” gắn biển chào mừng Đại hội X Công đoàn Phú Yên, nhiệm kỳ 2018-2023.
  4. Tích cực triển khai việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012.
  5. Duy trì mối quan hệ giữa các CĐCS trong Khối;
  6. Đoàn kết thống nhất cùng nhau thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua của từng CĐCS và của Công đoàn Khối.

Tất cả 14/14 Công đoàn cơ sở đều phấn đấu đạt Danh hiệu Công đoàn cơ sở Vững mạnh trong năm 2018.