Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

     Sáng ngày 26/7/2019, tại hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Phan Quốc Thắng - TUV, UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
  
ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam

     Đến dự Lễ có đồng chí Trần Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đào Tấn Lộc - nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ; đồng chí Phan Quốc Thắng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, cùng hơn 300 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, các cá nhân được khen thưởng… Tại buổi lễ các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Quốc Thắng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam; truyền thống Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên: trong những năm qua Công đoàn Phú Yên đã tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, chăm lo vật chất, tinh thần, tham gia quản lý kinh tế, xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Công tác xã hội từ thiện được quan tâm mang lại hiệu quả thiết thực, đã vận động đoàn viên, NLĐ ủng hộ trên 100 tỉ đồng vào các nguồn quỹ do chính quyền và công đoàn cấp trên phát động; tổ chức hiệu quả chương trình “Tết sum vầy”, thăm hỏi, trao quà cho hơn 8.000 trường hợp đoàn viên, NLĐ, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng và sửa chữa trên 850 nhà mái ấm công đoàn, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa… với tổng số tiền hơn 8,5 tỉ đồng. Xây dựng và giải ngân vốn hỗ trợ việc làm, quỹ tiết kiệm Phụ nữ nghèo với tổng số tiền là trên 16 tỉ đồng, cho 4.182 hộ vay, qua đó góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, NLĐ; Phong trào thi đua yêu nước có nhiều chuyển biến tích cực, đã có trên 72.130 sáng kiến, cải tiến; hơn 1.410 công trình, sản phẩm chất lượng, làm lợi hơn 50 tỉ đồng. Với những kết quả và thành tích đạt được, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Chính phủ và Nhà nước trao tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua, Huân chương Lao động hạng nhất và Huân chương Độc lập hạng nhì...

Đ/c Trần Hữu Thế - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ đồng chí Trần Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn những năm qua, các cấp Công đoàn Phú Yên luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Chỉ đạo một số nội dung trong thời gian tới:

     Thứ nhất, Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Trần Hữu Thế - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ
của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

      Thứ hai, Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế, loại hình công đoàn cơ sở và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn và vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Phối hợp với chính quyền đào tạo, bồi dưỡng người lao động nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận với tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tri thức mới, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Cần coi trọng xây dựng mối quan hệ giữa Công đoàn với người lao động và người sử dụng lao động.

     Thứ ba, Tổ chức Công đoàn phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với các cấp chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện nhiệm vụ đối thoại, giám sát, phản biện xã hội trong tham gia, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hỗ trợ tư vấn pháp luật, tư vấn việc làm cho người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là việc làm, thu nhập, nhà ở, điều kiện lao động và các chính sách xã hội khác; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.

     Thứ tư, Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng, loại hình ngành nghề, cơ sở. Chú ý đẩy mạnh các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, tập trung phong trào “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động có hiệu quả.

     Thứ năm, Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng tập trung cho cơ sở, sát thực tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tập hợp công nhân lao động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tích cực tham gia phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh Cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu

     Cũng trong dịp này thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Trần Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh đã trao cờ của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 20 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và tặng Bằng khen cho 32 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, trong đó có Chủ tịch CĐCS Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên..

Tin bài khác