Hướng dẫn thủ tục đăng ký nước máy

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước

1.1/ Đối với khách hàng là hộ gia đình:

1/ Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước.

2/ Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà (hoặc đất) photocopy

  • Hoặc xác nhận nhà ở ổn định có xác nhận của Phường, xã.

3/ Hộ khẩu hoặc Đăng ký tạm trú hộ gia đình tại vị trí đặt đồng hồ đo nước photocopy

  • Hoặc giấy phép xây dựng photocopy (nhà đang xây dựng)

4/ Chứng minh nhân dân của người đại diện ký hợp đồng (photocopy)

5/ Bản sao Hợp đồng thuê nhà 2 năm liên tục (nếu nhà thuê) và giấy bảo lãnh của Chủ cho thuê nhà, đất.

1.2/ Đối với khách hàng là các Tổ chức:

a/ Đối với các Tổ chức là đơn vị Hành chính-Sự Nghiệp

Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước (có đóng dấu)

b/ Đối với các Tổ chức là đơn vị Kinh doanh-Dịch vụ-Sản Xuất:

1/ Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước (có đóng dấu)

2/ Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà (hoặc đất) bản photocopy

- Hoặc bản sao hợp đồng thuê nhà (nếu nhà thuê) và giấy bảo lãnh của Chủ cho thuê nhà, đất.

3/ Giấy phép kinh doanh photocopy(đối với các tổ chức Kinh doanh-Dịch vụ-Sản xuất).

Để đăng ký sử dụng nước máy theo thông báo kể từ ngày 11/9/2017. Quí  khách hàng vui lòng xem chi tiết theo đường Link và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu của chúng tôi cung cấp bên dưới:

-Click vào đây để download mẫu giấy đăng ký sử dụng nước máy (đối với hộ gia đình).
-Click vào đây để download mẫu giấy đăng ký sử dụng nước máy (đối với các tổ chức)

-Click vào đây để download mẫu Hợp đồng Dịch vụ cung cấp nước sạch

Tin bài khác