Quy trình đấu nối nước thải

1./ Phạm vi áp dụng:

Đối với những khách hàng (hộ dân, cơ quan, cơ sở kinh doanh sản xuất...) nằm trong vùng có hệ thống cống thu gom thoát nước thải do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên quản lý.

2./ Những lợi ích của việc đấu nối nước thải:

- Việc đấu nối nước thải áp dụng đối với các khách hàng, xả nước thải sinh hoạt và nước khác chưa đạt Quy chuẩn thải ra môi trường.

- Khi đấu nối nước thải thì hệ thống xả nước thải của khách hàng đảm bảo hoạt động tốt, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

+ Về lợi ích gia đình: Chúng ta tiết kiệm được chi phí trong việc lắp đặt và thông hút bể phốt, tiết kiệm trong việc bảo dưỡng hệ thống thoát nước, Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sức khoẻ cho mọi người trong gia đình.

+ Về lợi ích xã hội: giảm thiệt hại úng lụt, nâng cao tiềm năng phát triển của thành phố đặc biệt là các phường thường xuyên chịu úng lụt trước đây; tăng giá trị đất ở các khu dân cư với phạm vi sẽ phụ thuộc nhiều vào các hoạt động kinh tế mới có thể được tạo ra từ các khoản đầu tư dự kiến. Giúp tạo môi trường thành phố xanh sạch đẹp góp phần cải thiện môi trường sống, môi trường đầu tư của thành phố. Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Toàn bộ nước xả thải của khách hàng sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường.

Tin bài khác