Quy trình đấu nối nước thải:

Bước 1: Đăng ký đấu nối nước thải.

- Khách hàng liên hệ đăng ký đấu nối nước thải tại Xí nghiệp Tư vấn – Xây lắp (Phòng Kế hoạch tổng hợp) thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 07 Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và kê khai thông tin theo nội dung Đơn xin đấu nối nước thải do Công ty cung cấp.

- Hồ sơ đăng ký kèm theo đơn gồm:

          + Đối với hộ gia đình: Sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân của chủ hộ (bản sao);

          + Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (bản sao);

Bước 2: Khảo sát và lập thiết kế hệ thống đấu nối nước thải.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tiến hành khảo sát, lập thiết kế hệ thống đấu nối nước thải trong thời gian không quá 05 ngày đối với hộ gia đình và không quá  20 ngày đối với tổ chức thì sẽ thông báo đến cho khách hàng về kết quả khảo sát và chi phí đấu nối(thông báo trực tiếp bằng điện thoại).

Bước 3:Ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước thải.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước thải với khách hàng đã được hai bên thống nhất, chấp thuận theo nội dung hợp đồng trước khi triển khai thi công đấu nối.

Bước 4: Thi công đấu nối nước thải.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi thi công xong, Công ty sẽ bàn giạo lại hệ thống cho khách hàng sử dụng và có trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc xả thải của khách hàng vào hệ thống thoát nước phải bảo đảm theo đúng quy định.

 

Tin bài khác