Đảng ủy Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

     Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐUK, ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, ngày 03/12/2018, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự hội nghị có 66 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty và 05 cán bộ chủ chốt đang công tác tại Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

     Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về : Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương; đồng chí Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Kết luận số 37-NQ/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty báo cáo tại Hội nghị.

 

Tin bài khác