Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Trần Hữu Cẩm, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị Đảng bộ đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí:

  1. Đồng chí: Lê Xuân Triết, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
  2. Đồng chí: Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch CĐCS Công ty.
  3. Đồng chí: Nguyễn Phú Liệu, Phó Giám đốc Công ty.
  4. Đồng chí: Lê Đức Đại, Bí thư Chi bộ 4, Trưởng Cụm trạm cấp nước phía bắc.
  5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Chi bộ 1, Trưởng Phòng Kinh doanh.
  6. Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ 2, Phó phụ trách Đội Sản xuất-Xây lắp.
  7. Đồng chí: Phan Ngọc Ấn, Bí thư Chi bộ 3, Phụ trách kế toán cụm trạm cấp nước phía tây.

 Với sự nhất trí cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã nhất trí bầu Đồng chí Lê Xuân Triết, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí: Lê Xuân Triết, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
  2. Đồng chí: Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch CĐCS Công ty.
  3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Chi bộ 1, Trưởng Phòng Kinh doanh.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng đã nhất trí bầu Đồng chí Lê Xuân Triết, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Lê Xuân Triết cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của các đại biểu và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đổi mới để thực hiện và triển khai các mục tiêu mà Đại hội đã nêu trong báo cáo chính trị. Đặc biệt là mục tiêu đến năm 2020

 

Tin bài khác