Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên về thành tích hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

     Sáng ngày 11/7/2022, LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa X (mở rộng) và Tổng kết Tháng Công nhân năm 2022, tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở ban, ngành có liên quan, các hội, đoàn thể tỉnh… đồng chí Phan Quốc Thắng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh (Khóa X), Trưởng Phó Khối Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

     Tại hội nghị đồng chí Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Năm 2022, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, toàn hệ thống chính trị, các ngành, các cấp triển khai các biện pháp quyết liệt thực hiện một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022, nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bảo đảm ổn định, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả như sau: tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; công tác xã hội từ thiện được quan tâm; tổ chức và hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS được đẩy mạnh… Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong 6 tháng đầu năm cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước khôi phục, tuy nhiên giá cả thị trường có nhiều biến động tăng cao nên tác động đến đời sống của đoàn viên, CNLĐ…

    Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” diễn ra sôi nổi, thiết thực, thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

     Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân năm 2022, trong đó có tập thể Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

Tin bài khác