Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     Sáng ngày 12/7/2019, tại Hội trường Công ty số 05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa, Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty, Chủ trì Hội nghị và toàn thể  đảng viên trong toàn Công ty.

     Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty báo cáo tại Hội nghị

     Sáu tháng đầu năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã sản xuất cung cấp nước sạch ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt, nhất là công tác sinh hoạt đúng hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn tạo điều kiện mọi điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Đoàn thanh niên tham gia nhiều hoạt động do Công ty và cấp trên phát động. Công đoàn cơ sở Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động và các phong trào thi đua. Công ty đảm bảo ổn định việc làm; đời sống vật chất và tinh thần của CBNLĐ không ngừng được cải thiện có nhiều chuyển biến tích cực.

Tin bài khác