Đảng ủy Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

     Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, ngày 19/12/2017, tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự hội nghị có 67 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty và 05 cán bộ chủ chốt đang công tác tại Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

     Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty đã báo cáo những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

 

Tin bài khác