Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

     Sáng ngày 27/7/2018, tại Hội trường Công ty số 05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa, Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty, Chủ trì Hội nghị, toàn thể  đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn Công ty.

     Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty báo cáo tại Hội nghị

     Sáu tháng đầu năm 2018, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã sản xuất cung cấp nước sạch ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt, nhất là công tác kết nạp Đảng và công tác sinh hoạt đúng hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn tạo điều kiện mọi điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Đoàn thanh niên tham gia nhiều hoạt động do Công ty và cấp trên phát động. Công đoàn cơ sở Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động và các phong trào thi đua. Công ty đảm bảo ổn định việc làm; đời sống vật chất và tinh thần của CBNLĐ không ngừng được cải thiện có nhiều chuyển biến tích cực.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho 02 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2018.

     Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho 02 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2018.

     Sau nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty đã quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể  đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn Công ty:

     - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

    - Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

    - Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

     Sau khi học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn Công ty sẽ viết bài thu hoạch và nộp cho Đảng ủy Công ty trước ngày 10/8/2018.

Tin bài khác