Cụm thi đua số 1 thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

     Chiều ngày 30/3/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 đường Hải Dương, Tp Tuy Hòa)  Cụm thi đua số 1 thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Chủ trì hội nghị Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Tham dự hội nghị có Đ/c Huỳnh Văn Minh, UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thuộc 10 Đảng bộ trong Cụm thi đua số 1 trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên (Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy Nông Đồng Cam, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Phú Yên, Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Yên, Đảng bộ Viễn thông Phú Yên, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên).

     Đ/c Lê Xuân Triết, Trưởng Cụm thi đua số 1 thông qua trước Hội nghị Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc Phát động phong trào thi đua năm 2018 và Công văn số 100-CV/ĐUK ngày 26/02/2018 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc xây dựng bảng chấm điểm phong trào thi đua theo Cụm năm 2018 để triển khai trong toàn Đảng bộ Khối. Đối chiếu với tình hình thực tế của Cụm thi đua số 1, đại diện các Đảng ủy tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thực hiện các nội dung:

1./ Chủ đề thi đua: “Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2018”.

2./ Thông qua Bản đăng ký thi đua của các Đảng ủy, 10/10 Đảng bộ đăng ký đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh và điểm đăng ký thi đua đạt từ 95-100 điểm.

3./ Thống nhất kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2018 của các Đảng ủy trực thuộc Cụm thi đua số 1.

     Trên cơ sở nội dung Bản đăng ký, 10 Đảng bộ trong Cụm thi đua số 1 tổ chức triển khai thực hiện và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 theo Bảng điểm gửi về Trưởng Cụm 1 trước ngày 10/11/2018 để Cụm thi đua số 1 tổng hợp, tổ chức Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua và trình Đảng ủy Khối xét khen thưởng.

     Phát biểu tại hội nghị Đ/c Huỳnh Văn Minh, UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những thành tích mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2017. Đ/c Huỳnh Văn Minh đề nghị Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy những  thuận lợi, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2018.

Tin bài khác