Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018-2020

Sáng ngày 25/3/2021, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018-2020 gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; đồng chí Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Phạm Hiểu, UV.BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí UV,BTV, UV.BCH Thành ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đ/c Huỳnh Lữ Tân, UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

Và Đ/c Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, hiện nay toàn thành phố hiện có hơn 30.000 thanh niên, chiếm tỷ lệ khoảng 20% dân số của thành phố, có 45 cơ sở Đoàn-Hội (16 đơn vị khối phường xã, 6 đơn vị khối CNVC-LLVT, 7 đơn vị khối THPT, 16 đơn vị khối doanh nghiệp với 7.134 đoàn viên, 19.593 hội viên Hội  LHTN.

Giai đoạn 2018-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể nhân dân, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, qua đó đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: xây dựng đường bê tông nông thôn; triển khai công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê"; nhận "đỡ đầu" cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; nhận giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia giự gìn an ninh trật tự địa bàn, vệ sinh môi trường, phòng chóng tội phạm, các tệ nạn xã hội; tuyên truyền giáo dục biển đảo cho đoàn viên, học sinh, sinh viên...

Đối với nhiệm vụ công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2020 - 2022 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 31 của Tỉnh ủy và Quy chế cán bộ Đoàn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đ/c Huỳnh Lữ Tân, UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trong thời gian tới: các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên về mọi mặt; chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; tổ chức Đoàn cần cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hoạt động, đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với yêu cầu của tuổi trẻ…

Đ/c Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

trao Giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Thành ủy Tuy  Hòa tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018-2020 và gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó có Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.