Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 9/4/2021, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Tham dự Hội nghị có Đ/c Đinh Công Danh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Đ/c Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Phạm Hiểu, UV.BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; các đồng chí UV,BTV, UV.BCH Thành ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

                                     Đ/c Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa                                               Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đạt được kết quả phấn khởi, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên. Hàng năm, ngoài xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập chuyên đề nghiêm túc, Ban Thường vụ Thành ủy còn làm việc với cấp ủy các phường, xã, trường học để cho ý kiến, định hướng, kiểm tra, giám sát những hạn chế sai sót, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở, những kiến nghị của nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tạo được sức lan tỏa…

                                            Đ/c Đinh Công Danh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy                                                                                                                                   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 50 cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã giúp đỡ 9 khu phố, 5 thôn, 274 hộ nghèo, 33 học sinh với số tiền 1,39 tỉ đồng; 16 phường, xã giúp đỡ 459 hộ nghèo, 340 học sinh với số tiền 2,39 tỉ đồng. Các chi, đảng bộ công ty cổ phần thực hiện giúp đỡ theo phân công của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh với số tiền 5,86 tỉ đồng.

Đ/c Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa 

trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 7 năm

thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai

mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ,

đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 7 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.