MẪU ĐĂNG KÝ TRẢ TIỀN NƯỚC QUA NGÂN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Phú Yên, ngày       tháng 4 năm 2020

 THƯ NGỎ

Về việc vận động thanh toán tiền nước qua ngân hàng

                 Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trong tỉnh.

     Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Pywase) kính gửi đến Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trong tỉnh lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua.

     Căn cứ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

     Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên đại bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020;

     Hiện nay, Pywase đã nâng cấp phần mềm quản lý khách hàng để kết nối tự động với hệ thống quản lý của các ngân hàng phục vụ công tác thu tiền sử dụng nước sạch hàng tháng của quý khách hàng, gồm:

        - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

        - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);

        - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Phú Yên;

        - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

        - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

        - Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Phú Yên (MB);

        - Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Việt Nam-CN Phú Yên, và chi nhánh của các ngân hàng tại các huyện trong toàn tỉnh.

     Pywase trân trọng giới thiệu và kính đề nghị quý Cơ quan, Doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ vận động cán bộ, nhân viên có sử dụng nước máy của Công ty tham gia dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng qua các hình thức sau:

      - Trích thu tự động: Thu qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng. Khách hàng được miễn phí khi sử dụng dịch vụ.

      - Tải mẫu của các ngân hàng tại đây.

     Quý khách hàng liên hệ các ngân hàng trên hoặc các Xí nghiệp Cấp nước để đăng ký (theo mẫu của từng ngân hàng); hoặc tải mẫu đăng ký tại địa chỉ http://capthoatnuocpy.com.vn/mau-dang-ky-tra-tien-nuoc-qua-ngan-hang.html điền các thông tin cần thiết và gửi cho ngân hàng hoặc Xí nghiệp Cấp nước gần nhất.

      - Dịch vụ eBanking: Ứng dụng trên điện thoại di động.

      - Nộp tiền tại các điểm giao dịch của ngân hàng; qua tài khoản ATM…

     Sau khi thanh toán, khách hàng có thể kiểm tra thông tin chi tiết, xem và nhận hóa đơn điện tử tại địa chỉ:                              http://capthoatnuocpy.com.vn

     Pywase mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Cơ quan, Doanh nghiệp đối với chương trình trên.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Công ty;- CĐCS Công ty;
- Đoàn Thanh niên Công ty;
- Các XN 1, 2, 3 (t/h);
- Lưu HC-TH.

GIÁM ĐỐC 

( Đã ký)  

Đỗ Hoàng Long