Đồng chí Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

     Sáng 24/4/2019 tại Khu Công nghiệp An Phú, Tp Tuy Hòa Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019. Đồng chí Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Quang cảnh Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 tại Khu Công nghiệp An Phú

     Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc tế Lao động 1/5.

     Hôm nay, tôi rất vui được về dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, xin gửi đến các đồng chí lãnh đao, quý vị đại biểu và cán bộ, đoàn viên, người lao động đại diện cho gần 70.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất.

     Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định rõ vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Vì vậy, ngày 24/02/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về “Tổ chức Tháng Công nhân” nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

     Trong năm 2019, các cấp Công đoàn đang nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), là năm thứ 7 triển khai Tháng Công nhân theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Có thể thấy rằng, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, huy động được đông đảo lực lượng công nhân lao động và doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thể hiện được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công nhân lao động đang trực tiếp lao động sản xuất ở các khu công nghiệp, ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần tạo sự gắn bó giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn và chủ doanh nghiệp, nhất là trong việc xây dựng “Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" theo tinh thần Chỉ thị 22 - CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư.

     Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2019, được xem như là thông điệp kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội chung sức chung lòng, chung tay đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Với mục đích đó, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong “Tháng Công nhân” năm 2019 như sau:

          - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào hành động rộng lớn, thiết thực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đoàn viên, người lao động, mà trong đó điểm nhấn là các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 cần tập trung hướng về với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp, tránh phô trương hình thức, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; luyện tay nghề, thi thợ giỏi…

          - Tổ chức Tháng công nhân năm 2019 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trong tháng 5/2019 theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình hành động số 27/CTr-TU ngày 02/5/2008 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

       - Tiếp tục thực hiện việc xây dựng “Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" theo tinh thần Chỉ thị 22 - CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện tốt vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước, thể hiện rõ vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. 

         - Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của đoàn viên, người lao động; chủ động phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động, hạn chế thấp nhất các cuộc tranh chấp lao động. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động, thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động …

          - Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, chú trọng hơn nữa việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

     Tháng Công nhân năm 2019, với thông điệp “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, tôi mong muốn mỗi công đoàn cơ sở hãy thực hiện ít nhất một hoạt động, một công việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.