Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021; Học tập Chuyên đề năm 2022 và Học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XIII)

Ngày 19/3/2022, tại Hội trường Công ty (số 05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Học tập Chuyên đề năm 2022 và Học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XIII).

Tham dự Hội nghị có Đ/c Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa, tất cả 72 đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty Chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng ủy Công ty Phát biểu khai mạc Hội nghị và Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Công ty đối với tập thể Chi bộ 4 đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 và Đảng viên Nguyễn Ngô Phi Triển (Chi bộ 4) về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

 

Sau nội dung Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ đã được nghe báo cáo viên Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa báo cáo quán triệt các chuyên đề: Học tập Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng con người Tuy Hòa phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội”; Học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XIII).