Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 10/4/2021, tại Hội trường Khách sạn Cenderlux (số 02 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Đảng ủy Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa, tất cả 72 đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty Chủ trì Hội nghị.

        Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ đã được nghe báo cáo viên Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa báo cáo quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”.

Quang cảnh Hội nghị