Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức Lễ kết nạp 03 đảng viên mới.

 Ngày 15/11/2021 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa), Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp 02 quần chúng Trần Xuân Lãm và Nguyễn Ngọc Trường vào Đảng cộng sản Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty

tặng Hoa và Qùa cho 02 đảng viên mới.

          Tham dự Lễ kết nạp có Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Phú Liệu, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4, Kế toán trưởng Công ty; các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ 4, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Tổ trưởng các Tổ Công đoàn cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ 4.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4  Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Xuân Lãm.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4

Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Xuân Lãm.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4, long trọng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa về việc kết nạp đảng viên và trao Quyết định cho 02 đồng chí Trần Xuân Lãm Nguyễn Ngọc Trường.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4  Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Ngọc Trường.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tựu, ĐUV, Bí thư Chi bộ 4

Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Ngọc Trường.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Bí thư Đảng bộ Công ty đã tặng Qùa và Hoa cho 02 đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Tấn Thuần phát biểu chúc mừng và căn dặn 02 đồng chí Trần Xuân Lãm Nguyễn Ngọc Trường, đảng viên mới kết nạp về những trọng trách của mình khi đã trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản, phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng, tiếp tục phấn đấu góp phần xây dựng  Chi bộ 4 và Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên trong sạch vững mạnh.

Đ/c Lê Đức Đại, ĐUV, Bí thư Chi bộ 2  Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Cao Thị Hần.

Đ/c Lê Đức Đại, ĐUV, Bí thư Chi bộ 2

Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Cao Thị Hần.

Trước đó, ngày 11/11/2021, tại Hội trường Chi nhánh Cấp nước số 2 thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (66 Lê Thành Phương, TX Sông Cầu), Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức trọng thể Lễ kết nạp quần chúng Cao Thị Hần vào Đảng cộng sản Việt Nam.  

Đến nay, Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã kết nạp 03 đảng viên viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Công ty lên 67 đồng chí.