Cụm thi đua số 1 thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

     Chiều ngày 13/02/2019, tại Hội trường Công ty Điện lực Phú Yên (số 104 đường Lê Lợi, Tp Tuy Hòa)  Cụm thi đua số 1 thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Chủ trì hội nghị Đ/c Lê Minh Trung, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Yên. Tham dự hội nghị có Đ/c Huỳnh Văn Minh, UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thuộc 10 Đảng bộ trong Cụm thi đua số 1 trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên (Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Yên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy Nông Đồng Cam, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Phú Yên, Đảng bộ Viễn thông Phú Yên, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên và Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên).

Đ/c Huỳnh Văn Minh, UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 
chụp hình lưu niệm với đại diện 10 Đảng bộ thuộc Cụm thi đua số 1

     Đ/c Lê Minh Trung, Trưởng Cụm thi đua số 1 thông qua trước Hội nghị Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 02/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2019. Đối chiếu với tình hình thực tế của Cụm thi đua số 1, đại diện các Đảng ủy tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thực hiện các nội dung:

       1./ Về Chủ đề thi đua: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)”.

       2./ Về Nội dung đăng ký thi đua:

     - Thi đua trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”, phong trào “ Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của UBND tỉnh phát động; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

     - Thi đua trên lĩnh vực công tác an sinh xã hội: Thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85-KH/TU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 19/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

     - Thi đua trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Cụm thi đua cũng như tổ chức tại Doanh nghiệp.

     Thông qua Bản đăng ký thi đua của các Đảng ủy, 10/10 Đảng bộ đăng ký đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và điểm đăng ký thi đua đạt từ 95-100 điểm.

     3./ Thống nhất kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2019 của các Đảng ủy trực thuộc Cụm thi đua số 1.

     Trên cơ sở nội dung Bản đăng ký, 10 Đảng bộ trong Cụm thi đua số 1 tổ chức triển khai thực hiện và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 theo Bảng điểm gửi về Trưởng Cụm 1 trước ngày 15/6/2019 để Cụm thi đua số 1 tổng hợp, tổ chức Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua và trình Đảng ủy Khối xét khen thưởng.

     Phát biểu tại hội nghị Đ/c Huỳnh Văn Minh, UV. BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những thành tích mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2018. Đ/c Huỳnh Văn Minh đề nghị Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy những  thuận lợi, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Tin bài khác