Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tỉnh Phú Yên ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước, thêm kênh thanh toán tiền nước qua ngân hàng

     Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 -2020. Ngày 27/3/2019, tại Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước giữa Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (PYWASE) và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tỉnh Phú Yên (VietinBank Phú Yên).

     Theo đó, VietinBank Phú Yên sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn cho khách hàng của PYWASE bằng các kênh thanh toán tại quầy, ngân hàng điện tử, ATM và một số kênh thanh toán khác.

      Trước mắt, khách hàng của PYWASE có thể đến các quầy giao dịch của VietinBank Phú Yên để thanh toán hóa đơn tiền nước bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của PYWASE mở tại VietinBank Phú Yên.

     Sắp tới, ngân hàng mở rộng thêm các kênh thanh toán khác. Khi đó, khách hàng có thể đến quầy giao dịch ngân hàng để mở tài khoản thanh toán, đăng ký trích nợ tự động; thanh toán qua Internet banking, Mobile­ Banking, ATM,...

     Việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước giữa Viet­inBank Phú Yên và PYWASE nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh; đồng thời cung cấp thêm các kênh thanh toán hiện đại, tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng nước (trước đây PYWASE đã ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền nước với các Chi nhánh ngân hàng: BIDV Phú Yên, AgriBank Phú Yên, VietcomBank Phú Yên và MB Phú Yên).