Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

     Sáng ngày 07/01/2019 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã công bố quyết định và giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc gồm: Xí nghiệp Cấp nước số 1, Xí nghiệp Cấp nước số 2, Xí nghiệp Cấp nước số 3, Xí nghiệp Tư vấn Xây lắp;  phòng Kế toán- Tài vụ, phòng Kế hoạch-Kinh doanh, phòng Kỷ thuật-Chất lượng, phòng Tổ chức- Hành chính và Ban Điều hành dự án.

Đồng chí Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty trao Quyết định và
giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc

     Đồng chí Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty đã đánh giá cao sự cố gắng phấn đấu của các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2018. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy và phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao trong năm 2019.

Tin bài khác