Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đảm bảo việc cung cấp nước trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ban Giám đốc Công ty và trưởng các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực theo lịch đã phân công. Kịp thời và thường xuyên chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất tại các nhà máy đảm bảo hoạt động xuyên suốt; chế độ báo báo tại các nhà máy cũng như của Công ty kịp thời và đúng thời gian quy định. Tình hình sản xuất cung cấp nước của toàn Công ty trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 đảm bảo an toàn, không có sự cố xảy ra.

     Công tác sản xuất và cung ứng nước sạch đến người tiêu dùng tại các nhà máy nước trong Tỉnh đã được đảm bảo. Tổng lưu lượng nước cung cấp tại các Nhà máy tăng trong khoảng từ 20% đến 30% so với ngày bình thường.

     Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đảm bảo việc sản xuất cung cấp nước trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tin bài khác