Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức lễ mở thầu Gói thầu số 01XL, thi công xây lắp công trình Phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư thành phố Tuy Hòa.

     Chiều ngày 12/10/2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa) đã tổ chức lễ mở thầu Gói thầu số 01XL, thi công xây lắp công trình Phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư thành phố Tuy Hòa.

     Tham dự buổi lễ mở thầu có đại diện Bên mời  thầu (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên), Tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Tân Thuận Tiến), Ban điều hành dự án, đại diện các phòng chức năng của  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo đúng qui định. 

Quang cảnh buổi mở thầu.

      Lễ mở thầu diễn ra công khai, minh bạch theo đúng qui định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Tin bài khác