Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp Cấp nước số 1.

     Sáng ngày 13/6/2017 tại Trụ sở làm việc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên - Xí nghiệp Cấp nước số 1.

Đ/c Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch HĐQT Công ty trao Quyết định thành lập Xí nghiệp Cấp nước số 1

     Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; Đ/c Phan Trọng Thư, Phó Giám đốc Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty; Trưởng các đoàn thể trong Công ty và toàn thể CB.NV người lao động thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên - Xí nghiệp Cấp nước số 1

     Xí nghiệp Cấp nước số 1 được thành lập trên cơ sở kiện toàn Phòng Kinh doanh và Đội Sản xuất - Xây lắp của Công ty với chức năng nhiệm vụ là sản xuất cung cấp nước sạch phục vụ cho Tp Tuy Hòa; thị trấn Phú Hòa - huyện Phú Hòa; thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung, Vũng Rô - huyện Đông Hòa và 02 Khu Công nghiệp An Phú và Hòa Hiệp.

     Đ/c Lê Xuân Triết, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 1 cho ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 1 và Phó Giám đốc Xí nghiệp cho Bà Nguyễn Thị Thu, nguyên  Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty.

Đ/c Nguyễn Tấn Thuần, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 1 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tin bài khác