Công ty cổ phần Cấp thoát nước nước Phú Yên tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

     Sáng ngày 18/01/2020, tại Hội trường Công ty (05 Hải Dương, Tp Tuy Hòa) Công ty cổ phần Cấp thoát nước nước Phú Yên đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự Hội nghị có ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Yên; ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Nhượng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Trưởng Ban QLCT các Nhà máy nước Phú Yên; ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Giám đốc Sở Xây dưng, nguyên Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Phú Yên.

Đ/c Đỗ Hoàng Long, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên Báo cáo kết quả SXKD năm 2019
và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

     Về phía Công ty cổ phần Cấp thoát nước nước Phú Yên có ông Đỗ Hoàng Long, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ quân nhân và 60 đại biểu người lao động được bầu chọn từ các đơn vị trực thuộc.

     Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Hoàng Long, Giám đốc Công ty đã báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến người lao động và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, duy trì hoạt động sản xuất cấp nước an toàn, liên tục với chất lượng ổn định, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kinh tế của tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tấn ThuầnChủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, Báo cáo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đã Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, Xí nghiệp và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới, ý kiến về việc sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể năm 2019. Năm 2019, Công đoàn cơ sở Công ty đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm là “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, phát huy vai trò trung tâm hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với tham gia quản lý sản xuất kinh doanh và được LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Cờ Thi đua xuất sắc về thành tích xây dựng doanh nghiệp và chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua Cụm, Khối năm 2019 và về thành tích trong công tác Bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019; Giám đốc Công ty được UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen là Doanh nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019.

Ông Đỗ Hoàng Long, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên 
tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích trong năm 2019

     Hội nghị đã bầu ra Ban đối thoại gồm 03 thành viên cùng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Tấn Thuần,
 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 
tặng Giấy khen cho 02 Tập thể đạt Danh hiệu Tập thể Công đoàn xuất sắc năm 2019

     Ông Nguyễn Tấn Thuần, đại diện Ban Lãnh đạo Công ty đã Phát động phong trào thi đua năm 2020.

Ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Tấn Thuần
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 
tặng Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc

     Nhân dịp này, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã trao Giấy chứng nhận cho 01 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2019 và tặng Giấy khen cho 04 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2019. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã tặng Giấy khen cho 02 Tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong năm 2019.

     Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020.