NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

*VỀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:

Đảng bộ Công ty:
Liên tục nhiều năm liền, từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ Công ty đều được Đảng bộ Khối cơ quan DCĐ Tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh) công nhận là Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Trong đó: Đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu vào các năm: 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 và 2013;
- Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên tặng;

Công đoàn cơ sở Công ty:
- Liên tục nhiều năm liền, từ ngày thành lập năm 1996 đến nay, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đều được Liên đoàn lao động Tỉnh công nhận là Công đoàn cơ sở có phong trào thi đua xuất sắc dẫn đầu Khối Công nghiệp-Xây dựng (nay là Công đoàn Khối Xây dựng);
- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2011);
- Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam (2005);
- Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên (2003; 2005; 2007, 2010  và 2011);
- Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
- Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên;

 Đoàn thanh niên Công ty:
- Liên tục nhiều năm liền, từ ngày thành lập năm 1996 đến nay, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đều được Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng Tỉnh (nay là Đoàn Khối Doanh nghiệp Tỉnh) công nhận là Đoàn cơ sở có phong trào thi đua xuất sắc trong Khối Doanh nghiệp Sản xuất;
- Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh đoàn Phú Yên;
- Bằng khen của Tỉnh đoàn Phú Yên;

*CÂU LẠC BỘ QUÂN NHÂN CÔNG TY:
- Liên tục nhiều năm liền, từ năm 2001 đến nay, Câu lạc bộ quân nhân Công ty đều được Đảng bộ Khối cơ quan DCĐ Tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh) công nhận là Câu lạc bộ quân nhân vững mạnh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

*CÁC PHONG TRÀO VĂN NGHỆ-THỂ DỤC THỂ THAO:
- Đạt nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng trong các Hội diễn Nghệ thuật quần chúng do tỉnh Phú Yên tổ chức;
- Đạt nhiều Cúp vô địch Bóng đá mi ni do Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh (nay là Đoàn Khối Doanh nghiệp Tỉnh) tổ chức;