Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước do sự cố tại Nhà máy nước TP Tuy Hòa