Thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống cấp nước D160 phía Tây đường Trần Phú nối dài