Thông báo: Về tạm dừng cung cấp nước để đấu nối cấp nước phục vụ dự án Phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa