Thông báo về chất lượng dịch vụ cấp nước tại công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Chi tiết như File đính kèm!