Thông báo v/v tạm ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống cấp nước D160 thuộc Dự án: Sửa chữa, thay thế tuyến ống uPVC D114 phía Tây đường Trần Phú nối dài