Thông báo v/v tạm dừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống cấp nước đường Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ khu TĐC Suối Mây, Buôm Diêm -LaBach.