Thông báo số 115/TB-CTN Về việc thu tiền nước tại quầy

Chi tiết như File đính kèm!

Tin bài khác