THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN DO UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ HỮU

     Căn cứ theo kết quả đăng ký đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên do UBND tỉnh Phú Yên sở hữu, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua như sau:
     - Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 3 nhà đầu tư.
        Trong đó:
          + Số lượng nhà đầu tư tổ chức: 02 nhà đầu tư.
          + Số lượng nhà đầu tư cá nhân: 01 nhà đầu tư.
     -  Số lượng quyền đăng ký mua: 28.107.075 quyền mua, đạt 300% số lượng quyền chào bán (9.369.025 quyền mua).
      -  Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 15/01/2019.
      -  Địa điểm: Văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Lầu 8 Toà nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng thông báo./.