Thông báo bán đấu giá Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

 

Tên chứng khoán bán đấu giá

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Tên tổ chức sở hữu quyền mua

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Số lượng quyền mua bán đấu giá

9.369.025 quyền mua.

(01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm với giá 10.600 đồng/cổ phần)

Giá khởi điểm

30 đồng/quyền

Bước khối lượng

100 quyền

Bước giá

1 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước và nước ngoài

 

Min

100 quyền

Max

9.369.025 quyền

Tổng số quyền nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 9.369.025 quyền

Thời gian đăng ký :

Từ  08h30 ngày 28/12/2018 đến 16h30 ngày 08/1/2019.

Thời gian nộp phiếu tham dự:

Trước 16h30 ngày 11/1/2019 tại địa điểm đăng ký

Thời gian đấu giá

14h00 ngày 15/1/2019

Địa điểm đấu giá

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: số 233 Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền

Từ ngày 16/1/2019 đến 16h30 ngày 18/1/2019

Thời gian rút tiền đặt cọc

Từ ngày 16/1/2019 đến 16h30 ngày 18/1/2019

1. Đơn đăng ký đấu giá

2. Phiếu tham dự đấu giá

3. Giấy ủy quyền

4. Đơn đề nghị hủy đăng ký

5. Đơn đề nghị cấp lại phiếu đăng ký đấu giá

6. Hướng dẫn nộp tiền cọc đăng ký đấu giá

7. Thông báo đấu giá

8. Bản công bố thông tin

9. BCTC Kiểm toán năm 2017

10. BCTC quy III năm 2018

11. Điều lệ công ty

12. Giấy đăng ký kinh doanh

13. Nghị quyết ĐHĐCĐ

14. Nghị quyết HĐQT gia hạn quyên mua

15. Nghị quyết HĐQT

16. Văn bản 7023 của UBND tỉnh Phú Yên

17. Văn bản xác nhận quyền mua

18. Quy chế đấu giá

Chi tiết tại đây: http://www.bvsc.com.vn/News/20181226/636156/bvsc-thong-bao-ban-dau-gia-cong-ty-co-phan-cap-thoat-nuoc-phu-yen.aspx