Vui lòng nhập thông tin khách hàng vào bộ lọc bên dưới, sau đó nhấn nút tìm kiếm.


Tên khách hàng Mã khách hàng  
Số điện thoại